Bezpłatne usługi pielęgniarskie są realizowane w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia są udzielane pacjentom, którzy w ocenie skalą opartą na skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej, i wymagają realizacji, przez okres powyżej 14 dni, co najmniej jednego z następujących świadczeń pielęgniarskich:

  • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;
  • wykonywania opatrunków;
  • pielęgnacji przetoki;
  • założenia i usunięcia cewnika jako stałe zlecenie lekarskie
  • płukania pęcherza moczowego;
  • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną

Warunkami objęcia pacjenta Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową są:

  • nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
  • nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
  • nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
  • niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej

Świadczenia  są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta do objęcia Pielęgniarską Opieką Długoterminową Domową.

Dokumenty do pobrania na Pielęgniarską Opiekę Długoterminową.

Wniosek – pobierz
Skala Bartela – pobierz